He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני חג הפסח 'היכל בנימין' - התשעד

פרק 7
15 דקות
מבית עבדים פדיתנו
פרק 6
15 דקות
הלל זה שאנו אומרים על שום מה ?
פרק 5
35 דקות
הלכה ומחשבה בעקבות סימני הסדר
פרק 4
36 דקות
והגדת לבנך
פרק 3
37 דקות
מעמד האישה בליל הסדר
פרק 2
38 דקות
לאן נעלם הבן הצדיק ?
פרק 1
38 דקות
הכשרת המטבח לפסח
דילוג לתוכן