פרשת: שלח־לך | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:26 (ירושלים) 

הרב יוסף צבי רימון

סדרות של הרב:

סדרות