He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לפסח 'היכל בנימין' - התשעג

בית המדרש
לסדרו של הלילה
לסדרו של הלילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
על החומרות בפסח
על החומרות בפסח
37 דקות
מילות מפתח:חג הפסח, חמץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מכוס פרעה ועד כוס ישועות – הפשט והדרש בארבע כוסות
מכוס פרעה ועד כוס ישועות - הפשט והדרש בארבע כוסות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם קיימת האפשרות לקלקל חמץ ולהשתמש בו ?
האם קיימת האפשרות לקלקל חמץ ולהשתמש בו ?
33 דקות
מילות מפתח:חמץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מה מלמדת אותנו ההגדה של פסח ?
מה מלמדת אותנו ההגדה של פסח ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"והגדת לבנך" – כיצד?
"והגדת לבנך" - כיצד?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הלל נרצה
הלל נרצה
42 דקות
מילות מפתח:חג הפסח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מפני מה זכה משה?
מפני מה זכה משה?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בין גלות לגאולה
בין גלות לגאולה
מספר פרק בסדרה : 9
play3