Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס תשובה מאהבה - התשעד

בית המדרש
אדם דוד משיח ארבעת יסודות התשובה של דוד המלך ותיקון חטאי אדם הראשון
אדם דוד משיח ארבעת יסודות התשובה של דוד המלך ותיקון חטאי אדם הראשון
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה כפולה
תשובה כפולה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
על איזו שאלה אנחנו עושים תשובה ?
על איזו שאלה אנחנו עושים תשובה ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התשובה אל האחדות
התשובה אל האחדות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבענו מטובך
קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבענו מטובך
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עת שערי רצון להיפתח
עת שערי רצון להיפתח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"צדיקים לעתיד לבא"  – אדם שחי את העתיד חייו מלאי משמעות
"צדיקים לעתיד לבא" - אדם שחי את העתיד חייו מלאי משמעות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
המעבר בין ראש השנה ליום הכיפורים והעבודה הנפשית בימים אלה
המעבר בין ראש השנה ליום הכיפורים והעבודה הנפשית בימים אלה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מהי תשובה מאהבה?
מהי תשובה מאהבה?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לב טהור ברא לנו אלהים ורוח נכון חדש בקרבנו
לב טהור ברא לנו אלהים ורוח נכון חדש בקרבנו
מספר פרק בסדרה : 12
play3