He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס תשובה מאהבה - התשעד

בית המדרש
אדם דוד משיח ארבעת יסודות התשובה של דוד המלך ותיקון חטאי אדם הראשון
אדם דוד משיח ארבעת יסודות התשובה של דוד המלך ותיקון חטאי אדם הראשון
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה כפולה
תשובה כפולה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
על איזו שאלה אנחנו עושים תשובה ?
על איזו שאלה אנחנו עושים תשובה ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התשובה אל האחדות
התשובה אל האחדות
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבענו מטובך
קדשנו במצוותיך שים חלקנו בתורתך שבענו מטובך
52 דקות
מילות מפתח:ברכה מעין שבע
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
עת שערי רצון להיפתח: הרב ליאור אנגלמן
עת שערי רצון להיפתח: הרב ליאור אנגלמן
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
יש צדיק אובד בצדקו ויש רשע מאריך ברעתו
29 דקות
מילות מפתח:ספר קהלת
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"צדיקים לעתיד לבא"  – אדם שחי את העתיד חייו מלאי משמעות
"צדיקים לעתיד לבא" - אדם שחי את העתיד חייו מלאי משמעות
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
מדוע קריאת התורה וההפטרות של ראש השנה עוסקות בפקידת אימותינו שרה רבקה וחנה?
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מהי תשובה מאהבה?
מהי תשובה מאהבה?
62 דקות
מילות מפתח:תשובה מאהבה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לב טהור ברא לנו אלהים ורוח נכון חדש בקרבנו
לב טהור ברא לנו אלהים ורוח נכון חדש בקרבנו
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3