פרשת: שלח־לך | הדלקת נרות: 19:03 | הבדלה: 20:26 (ירושלים) 

סדרה: יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעז

פרק 8
61 דקות
"וזרח בחושך אורך... ובנו ממך חרבות עולם"
פרק 7
67 דקות
שפת אמת על יום הכיפורים
פרק 6
52 דקות
הפרק השמיני של מסכת יומא
פרק 5
53 דקות
תשובת ארץ ישראל: הרב שמעון בן ציון
פרק 4
58 דקות
בין אדם לחבירו ביום הכיפורים
פרק 3
54 דקות
מהו למעשה יום הכיפורים? הרב צבי נחשוני
פרק 2
48 דקות
הלכות יום הכיפורים
פרק 1
45 דקות
שני סוגים של יום כיפור

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!