He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חודש אלול

פרק 3
47 דקות
תורה ומידות - האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
פרק 4
55 דקות
היחס בין הרב לתלמיד - חלק א
פרק 5
55 דקות
היחס בין הרב לתלמיד - חלק ב
פרק 2
40 דקות
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
פרק 1
15 דקות
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
15 דקות
בפרשת בראשית אין פשט: הרב חגי לונדין
machon
כנס תשובה מאהבה תשפ"א
פרק 2
15 דקות
תקיעת השופר והתשובה
15 דקות
סימני ראש השנה להסתלקות הקורונה
15 דקות
קביעות המחשבה של התשובה
פרק 5
15 דקות
אנא כעב זדוני - תמחהו !
פרק 2
39 דקות
תשובה: חזרת האדם והעולם למקומו הראשוני הטוב – הרב מאיר טויבר
54 דקות
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
פרק 5
41 דקות
"ובו תנשא מלכותך" מתוך הפיוט "ונתנה תוקף"
51 דקות
פחות זעם יותר רחמים
46 דקות
הגדרת המושג תשובה
פרק 1
44 דקות
כח התשובה – שיעור מאת הרב מאיר טויבר
פרק 4
39 דקות
שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים – לימוד סליחות עם הרב אייל ורד
15 דקות
האם בקשת רחמים היא ותרנות ?
53 דקות
ממשבר לצמיחה
דילוג לתוכן