He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חודש אלול

מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
play3
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
play3
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
בפרשת בראשית אין פשט
play3
בפרשת בראשית אין פשט
תקיעת השופר והתשובה
play3
תקיעת השופר והתשובה
תשובה : חזרת האדם והעולם למקומו הראשוני הטוב
play3
תשובה : חזרת האדם והעולם למקומו הראשוני הטוב
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
play3
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
"ובו תנשא מלכותך" מתוך הפיוט "ונתנה תוקף"
play3
"ובו תנשא מלכותך" מתוך הפיוט "ונתנה תוקף"
פחות זעם יותר רחמים
play3
פחות זעם יותר רחמים
הגדרת המושג תשובה
play3
הגדרת המושג תשובה
"שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים"
play3
"שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים"
ממשבר לצמיחה
play3
ממשבר לצמיחה
האם באמת זה אפשרי לעשות תשובה ?
play3
האם באמת זה אפשרי לעשות תשובה ?
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
play3
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
"תמצית העין הטובה זה ללמד זכות"
play3
"תמצית העין הטובה זה ללמד זכות"
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
play3
השמעת קול לעומת לחישה עבודת ראש השנה לעומת עבודת יום הכיפורים
איך בונים בתוכנו את מידת העין הטובה ?
play3
איך בונים בתוכנו את מידת העין הטובה ?
תשובתו של יאשיהו
play3
תשובתו של יאשיהו
חם באתר
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
play3
בית המדרש
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
חודש תמוז : עבודה מלמטה למעלה
play3
בית המדרש
פרדוקס הטוב
58 דקות
play3
בית המדרש
אל תהייה טרף קל ליצר הרע - תחליט להיות שמח !
43 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
מוזיקה
"אם היו בני אדם מרגישים": חבריו של רזיאל שבח הי"ד שרים את מילותיו של אור החיים הקדוש
play3
בית המדרש
עולם אחר
play3
בית המדרש
לשון הרע הוא הסיבה לעיכוב הגאולה
play3
בית המדרש
נופל וגלוי עיניים