Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: חודש אלול
47 דקות
תורה ומידות - האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
3
91000
55 דקות
היחס בין הרב לתלמיד - חלק ב
5
90985
55 דקות
היחס בין הרב לתלמיד - חלק א
4
90998
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
40 דקות
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
2
144932
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
15 דקות
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
1
144931
בפרשת בראשית אין פשט: הרב חגי לונדין
15 דקות
בפרשת בראשית אין פשט: הרב חגי לונדין
144993
כנס תשובה מאהבה תשפ"א
145024
תקיעת השופר והתשובה
15 דקות
תקיעת השופר והתשובה
2
145021
15 דקות
סימני ראש השנה להסתלקות הקורונה
145035
15 דקות
קביעות המחשבה של התשובה
145027