He

Fr

Es

Ru

En

הראשל"צ הרב שלמה עמר

עוד מהראשל"צ הרב שלמה עמר

play3
בית המדרש
כיצד יום הדין הוא גם יום שמחה ?
כיצד יום הדין הוא גם יום שמחה ?
15 דקות
play3
בית המדרש
חג השבועות
חג השבועות
17 דקות
play3
בית המדרש
כנס תשובה מאהבה תשע"ח - ברכה וקבלת עול מלכות שמיים
15 דקות
play3
בית המדרש
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
כנס תשובה מאהבה תשע"ח
29 דקות
play3
בית המדרש
"כי ביום הזה יכפר עליכם"
"כי ביום הזה יכפר עליכם"
25 דקות
play3
בית המדרש
לחדול מתרוצים – להתחיל תשובה
לחדול מתרוצים - להתחיל תשובה
28 דקות
play3
בית המדרש
הרב חנן פורת זצ"ל – זכה לכתר שם טוב
הרב חנן פורת זצ"ל - זכה לכתר שם טוב
2 דקות
play3
בית המדרש
הקרבה  המיוחדת של הקב"ה לישראל בעשרת ימי תשובה
הקרבה המיוחדת של הקב"ה לישראל בעשרת ימי תשובה
35 דקות
play3
בית המדרש
הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב
הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב
34 דקות
play3
בית המדרש
"ואתה תשלם לאיש כמעשהו" – הסיוע לעמל על כך להגיע לחקר האמת בהלכה
"ואתה תשלם לאיש כמעשהו" - הסיוע לעמל על כך להגיע לחקר האמת בהלכה
16 דקות