He

Fr

Es

Ru

En

נושא: מועדים

מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
play3
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
play3
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
play3
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
בפרשת בראשית אין פשט
play3
בפרשת בראשית אין פשט
"אם אתם רוצים לגשת אלי – קודם כל תסתדרו בינכם"
play3
"אם אתם רוצים לגשת אלי – קודם כל תסתדרו בינכם"
תקיעת השופר והתשובה
play3
תקיעת השופר והתשובה
play3
הכנה לראש השנה
הכנה לראש השנה
play3
תשובה : חזרת האדם והעולם למקומו הראשוני הטוב
תשובה : חזרת האדם והעולם למקומו הראשוני הטוב
play3
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
play3
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
play3
"ובו תנשא מלכותך" מתוך הפיוט "ונתנה תוקף"
"ובו תנשא מלכותך" מתוך הפיוט "ונתנה תוקף"
play3
פחות זעם יותר רחמים
פחות זעם יותר רחמים
play3
היציאה למלחמה
היציאה למלחמה
play3
הגדרת המושג תשובה
הגדרת המושג תשובה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה  של נאשמים ?
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
play3
"שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים"
"שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים"
play3
טו' באב – יום שכלו בו מתי מדבר
טו' באב – יום שכלו בו מתי מדבר