פרשת: נשא | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:18 (ירושלים) 

הרב שמעון בן ציון

הרב שמעון בן ציון

סדרות של הרב:

סדרות