He

Fr

Es

Ru

En

האור הגנוז בנרות החנוכה

הרב שמעון בן ציון

עוד מהרב שמעון בן ציון

play3
בית המדרש
האור הגנוז בנרות החנוכה
15 דקות
play3
בית המדרש
תורה ומידות - האם לימוד התורה מחייב התנהגות מוסרית ?
47 דקות
play3
בית המדרש
היחס בין הרב לתלמיד - חלק ב
55 דקות
play3
בית המדרש
היחס בין הרב לתלמיד - חלק א
55 דקות
play3
בית המדרש
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו  מרצוננו ?
מהו עול תורה ולמה לקבל אותו עלינו מרצוננו ?
40 דקות
play3
בית המדרש
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
מאמץ בלימוד התורה והקישור למעמד הר סיני
15 דקות
play3
בית המדרש
קביעות המחשבה של התשובה
15 דקות
play3
בית המדרש
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
מהו מקור הרוגז של הרשעים ?
54 דקות
play3
בית המדרש
יציאה למלחמת ישראל  על פי התורה
יציאה למלחמת ישראל על פי התורה
57 דקות
play3
בית המדרש
"ודמעתה על לחייה" – הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
"ודמעתה על לחייה" - הבכי שלא תוקן גורם את אריכות משך החורבן
15 דקות