He

Fr

Es

Ru

En

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

עוד מהראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

play3
בית המדרש
ניסים גלויים  ונסתרים – בימים ההם בזן הזה
ניסים גלויים ונסתרים - בימים ההם בזן הזה
1 דקות
play3
בית המדרש
תיעוד נדיר ! הרב מרדכי אליהו מספר על מרן הרש"ש זצ"ל
תיעוד נדיר ! הרב מרדכי אליהו מספר על מרן הרש"ש זצ"ל
play3
בית המדרש
פרוזבול ושמיטת כספים אתרוג בשנת שמיטה
פרוזבול ושמיטת כספים אתרוג בשנת שמיטה
44 דקות
play3
בית המדרש
הלוואה ופרוזבול בשלהי שביעית
הלוואה ופרוזבול בשלהי שביעית
57 דקות
play3
בית המדרש
אתרוג בשביעית
אתרוג בשביעית
50 דקות
play3
בית המדרש
נטיעת עצי סרק מטו באב בערב שביעית עציץ בשבת ובשביעית אמירה לגוי לעבוד באדמה
נטיעת עצי סרק מטו באב בערב שביעית עציץ בשבת ובשביעית אמירה לגוי לעבוד באדמה
53 דקות
play3
בית המדרש
ענייני שביעית
ענייני שביעית
56 דקות
play3
בית המדרש
תוקף מצוות שביעית בזמן הזה ספיחין קדושת שביעית בפרות ובמעות
תוקף מצוות שביעית בזמן הזה ספיחין קדושת שביעית בפרות ובמעות
54 דקות
play3
בית המדרש
דינים והנהגות בקדושת שביעית ובקנית ומכירת פרות שביעית
דינים והנהגות בקדושת שביעית ובקנית ומכירת פרות שביעית
68 דקות
play3
בית המדרש
טו בשבט ראש השנה לאילנות למעשרות ולשביעית
טו בשבט ראש השנה לאילנות למעשרות ולשביעית
52 דקות