פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

הראשל''צ הרב מרדכי אליהו זצוק''ל

סדרות של הרב:

סדרות