He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבועות - אגדה

play3
"ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה"
"ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה"
"אחוז בכסא כבודי"
play3
"אחוז בכסא כבודי"
"נעשה ונשמע" ו"כפיית הר כגיגית"- הבחירה מול הכפייה
play3
"נעשה ונשמע" ו"כפיית הר כגיגית"- הבחירה מול הכפייה
יום הביכורים זמן מתן תורתנו
play3
יום הביכורים זמן מתן תורתנו
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
play3
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם
play3
ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם
play3
לקראת מתן תורה – בחשיבות ההכנה
לקראת מתן תורה – בחשיבות ההכנה
play3
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
play3
כפה עליהם הר כגיגית – בעבר בהווה ובעתיד
כפה עליהם הר כגיגית – בעבר בהווה ובעתיד
play3
תורה מרצון ובכפיה
תורה מרצון ובכפיה
play3
הכנה לשבועות חלק ב' – כיצד מקבלים את התורה ?
הכנה לשבועות חלק ב' – כיצד מקבלים את התורה ?
play3
הכנה לשבועות חלק א – תורה מן השמיים
הכנה לשבועות חלק א – תורה מן השמיים
play3
דרכים בקניין תורה
דרכים בקניין תורה
play3
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
"ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
תורה וארץ ישראל בענווה
תורה וארץ ישראל בענווה
play3
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
play3
מצוות ההגבלה
play3
התנאים לקבלת התורה
התנאים לקבלת התורה