Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: שבועות - אגדה

“ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה”
play3
“ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה”
“אחוז בכסא כבודי”
play3
“אחוז בכסא כבודי”
“נעשה ונשמע” ו”כפיית הר כגיגית”- הבחירה מול הכפייה
play3
“נעשה ונשמע” ו”כפיית הר כגיגית”- הבחירה מול הכפייה
יום הביכורים זמן מתן תורתנו
play3
יום הביכורים זמן מתן תורתנו
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
play3
ההבטחה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי לשבועות
ממלכת כהנים
play3
ממלכת כהנים
ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם
play3
ליל הכלולות בין שמים לארץ, המתיקות והחיבור שבין תורה ואדם
לקראת מתן תורה – בחשיבות ההכנה
play3
לקראת מתן תורה – בחשיבות ההכנה
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
play3
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
כפה עליהם הר כגיגית – בעבר בהווה ובעתיד
play3
כפה עליהם הר כגיגית – בעבר בהווה ובעתיד
תורה מרצון ובכפיה
play3
תורה מרצון ובכפיה
הכנה לשבועות חלק ב’ – כיצד מקבלים את התורה ?
play3
הכנה לשבועות חלק ב’ – כיצד מקבלים את התורה ?
הרב דוד לנדאו: תורה בארץ או בשמיים?
play3
הרב דוד לנדאו: תורה בארץ או בשמיים?
דרכים בקניין תורה
play3
דרכים בקניין תורה
“ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי”
play3
“ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי”
תורה וארץ ישראל בענווה
play3
תורה וארץ ישראל בענווה
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
play3
התגברות על קשיים בכניסה ללימוד תורה
מצוות ההגבלה
play3
מצוות ההגבלה
התנאים לקבלת התורה
play3
התנאים לקבלת התורה
חם באתר
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה – הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
הסגולה הנפלאה של עניית אמן בכוונה - הרב דב ביגון מסביר כיצד היא פועלת
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
איזו תכונה הטביע בנו מעמד הר סיני? הרב אשר בוחבוט
play3
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
פרשת משפטים – ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו – הרב יורם אליהו
פרשת משפטים - ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו - הרב יורם אליהו
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד