Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב אלי סדן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב אלי סדן

play3
בית המדרש
איפה היה אלהים בשואה ?
64 דקות
play3
בית המדרש
חזרת שכינה לציון – מספרים ועובדות
חזרת שכינה לציון - מספרים ועובדות
71 דקות
play3
בית המדרש
“נעשה ונשמע” ו”כפיית הר כגיגית”- הבחירה מול הכפייה
"נעשה ונשמע" ו"כפיית הר כגיגית"- הבחירה מול הכפייה
62 דקות
play3
בית המדרש
מפורים לפסח
מפורים לפסח
65 דקות
play3
בית המדרש
עינייני הדור והשעה
עינייני הדור והשעה
128 דקות