He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נושאים שונים במחשבת ישראל -

בית המדרש
תורה ומדע האם הם סותרים?
תורה ומדע האם הם סותרים?
58 דקות
מילות מפתח:תורה ומדע
נושא: טבע ונס
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בחירת עם ישראל
בחירת עם ישראל
51 דקות
מילות מפתח:עם ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ספירת העומר חלק ב' – לג בעומר ורבי עקיבא
ספירת העומר חלק ב' - לג בעומר ורבי עקיבא
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הרב דוד לנדאו: תורה בארץ או בשמיים?
הרב דוד לנדאו: תורה בארץ או בשמיים?
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הכנה לשבועות חלק ב' – כיצד מקבלים את התורה ?
הכנה לשבועות חלק ב' - כיצד מקבלים את התורה ?
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
מתוך מתן תורה לגדלות רוחנית
58 דקות
מילות מפתח:חג השבועות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מבט לעומק
מבט לעומק
52 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מהו לימוד אמונה – חלק א
מהו לימוד אמונה - חלק א
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
עם ישראל – חלק ב
עם ישראל - חלק ב
51 דקות
מילות מפתח:יסודות האמונה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ארץ ישראל – חלק ג
ארץ ישראל - חלק ג
52 דקות
מילות מפתח:יסודות האמונה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
גאולה – חלק ה'
גאולה - חלק ה'
54 דקות
מילות מפתח:יסודות האמונה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תורה ומצוות – חלק ו'
תורה ומצוות - חלק ו'
54 דקות
מילות מפתח:יסודות האמונה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
איך מחפשים את הקב"ה ? – חלק ז'
איך מחפשים את הקב"ה ? - חלק ז'
57 דקות
מילות מפתח:יסודות האמונה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
אלול – אני לדודי ודודי לי
אלול - אני לדודי ודודי לי
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עבודת ה' בשמחה
עבודת ה' בשמחה
58 דקות
מילות מפתח:שמחה, שמחת תורה
נושא: סוכות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
התורה היא השמחה
התורה היא השמחה
54 דקות
מילות מפתח:שמחה, תורה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
ימים נוראים ושמחים
ימים נוראים ושמחים
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3