Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים לפסח-

36 דקות
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ? "
פרק 7
15 דקות
מבית עבדים פדיתנו
פרק 6
15 דקות
הלל זה שאנו אומרים על שום מה ?
פרק 5
35 דקות
הלכה ומחשבה בעקבות סימני הסדר
פרק 4
36 דקות
והגדת לבנך
פרק 3
37 דקות
מעמד האישה בליל הסדר
פרק 2
38 דקות
לאן נעלם הבן הצדיק ?
פרק 1
38 דקות
הכשרת המטבח לפסח
52 דקות
הפסחים הציבוריים בתנ"ך
32 דקות
בזכות נשים צדקניות
61 דקות
והגדת לעצמך - סיפור יציאת מצרים בראשית צמיחת גאולתנו
5 דקות
הכנה נפשית לחג הפסח - חג המשפחה
4 דקות
הכנה נפשית לחג הפסח - מושג הזמן
4 דקות
שלוות עולמים: הרב לונדין על הגישה הנכונה לניקיונות הפסח
4 דקות
הכנה נפשית לחג הפסח - היחס אל חופשת הפסח של ילדינו
60 דקות
איך יוצאים לחופש?
51 דקות
משמעויות המילה 'פסח' והקשרן לגלות וגאולה
56 דקות
נקיונות לפסח מן הבחינה הרוחנית
7 דקות
מהי חרות אמיתית ?
פרק 345
1 דקות
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?