He

Fr

Es

Ru

En

נושא: -שיעורים לפסח-

play3
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ? "
"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ? "
הפסחים הציבוריים בתנ"ך
play3
הפסחים הציבוריים בתנ"ך
בזכות נשים צדקניות
play3
בזכות נשים צדקניות
והגדת לעצמך – סיפור יציאת מצרים בראשית צמיחת גאולתנו
play3
והגדת לעצמך – סיפור יציאת מצרים בראשית צמיחת גאולתנו
play3
הכנה נפשית לחג הפסח – חג המשפחה
הכנה נפשית לחג הפסח – מושג הזמן
play3
הכנה נפשית לחג הפסח – מושג הזמן
שלוות עולמים: הרב לונדין על הגישה הנכונה לניקיונות הפסח
play3
שלוות עולמים: הרב לונדין על הגישה הנכונה לניקיונות הפסח
play3
הכנה נפשית לחג הפסח – היחס אל חופשת הפסח של ילדינו
הכנה נפשית לחג הפסח – היחס אל חופשת הפסח של ילדינו
play3
איך יוצאים לחופש?
איך יוצאים לחופש?
play3
משמעויות המילה 'פסח' והקשרן לגלות וגאולה
משמעויות המילה 'פסח' והקשרן לגלות וגאולה
play3
נקיונות לפסח מן הבחינה הרוחנית
נקיונות לפסח מן הבחינה הרוחנית
play3
מהי חרות אמיתית ?
מהי חרות אמיתית ?
play3
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?
play3
בגאולת מצרים לפחות 80 אחוז מבני ישראל מתו בשלושת ימי מכת החושך כיוון שלא היו ראויים להיגאל. האם גם בתקופתנו בגאולה האחרונה יש סכנה שחלק מהעם יוכחד אם לא יהיה ראוי להיגאל ?
בגאולת מצרים לפחות 80 אחוז מבני ישראל מתו בשלושת ימי מכת החושך כיוון שלא היו ראויים להיגאל. האם גם בתקופתנו בגאולה האחרונה יש סכנה שחלק מהעם יוכחד אם לא יהיה ראוי להיגאל ?
play3
אם שעבוד מצרים הוא בסיבת שאברהם אבינו שאל " במה אידע כי אירשנה" – מה אשמים בני בניו בכך ?
אם שעבוד מצרים הוא בסיבת שאברהם אבינו שאל " במה אידע כי אירשנה" – מה אשמים בני בניו בכך ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נשארה לי כמות של לחם במקפיא, עלי לשרוף אותה או מותר להשאירה בזכות מכירת החמץ? הרב אבינר עונה
נשארה לי כמות של לחם במקפיא, עלי לשרוף אותה או מותר להשאירה בזכות מכירת החמץ? הרב אבינר עונה
play3
הבנתי שאם מצאתי לחמנייה במהלך חג הפסח אני צריך לשרוף אותה, מדוע ? הרי עשיתי "ביטול" בערב פסח ?
הבנתי שאם מצאתי לחמנייה במהלך חג הפסח אני צריך לשרוף אותה, מדוע ? הרי עשיתי "ביטול" בערב פסח ?
play3
האם אני יכול להצטרף בערב פסח לסעודת סיום מסכת ובכך להפטר מתענית בכורות?
האם אני יכול להצטרף בערב פסח לסעודת סיום מסכת ובכך להפטר מתענית בכורות?
play3
הבנתי שכיום בחלק מהדברים הנחשבים כקטניות אין בעצם את החשש המקורי שהביא לתקנה, האם זה נכון? באלו מאכלים מדובר ? אם כן האם אפשר לאכל אותם בפסח ?
הבנתי שכיום בחלק מהדברים הנחשבים כקטניות אין בעצם את החשש המקורי שהביא לתקנה, האם זה נכון? באלו מאכלים מדובר ? אם כן האם אפשר לאכל אותם בפסח ?