Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב ברוך סליי

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב ברוך סליי

play3
בית המדרש
הקשר בין קדושת השמיטה ומהות חג הסוכות
הקשר בין קדושת השמיטה ומהות חג הסוכות
58 דקות
play3
בית המדרש
חזון העצמות והעצמאות
חזון העצמות והעצמאות
50 דקות
play3
בית המדרש
הפסחים הציבוריים בתנ”ך
הפסחים הציבוריים בתנ"ך
52 דקות
play3
בית המדרש
הקשר בין שמיני עצרת לחג הסוכות
הקשר בין שמיני עצרת לחג הסוכות
53 דקות
play3
בית המדרש
פירות יבשים
פירות יבשים
42 דקות
play3
בית המדרש
הושענא רבה
הושענא רבה
45 דקות
play3
בית המדרש
למה באמת אוכלים מצות ?
למה באמת אוכלים מצות ?
79 דקות
play3
בית המדרש
שונות וניגוד בקשר הנישואין
שונות וניגוד בקשר הנישואין
57 דקות
play3
בית המדרש
שמחה
שמחה
58 דקות
play3
בית המדרש
פנייתו של שלמה המלך “שמע בני מוסר אביך”
פנייתו של שלמה המלך "שמע בני מוסר אביך"
56 דקות