He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פסח

מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
play3
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
play3
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
play3
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
play3
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
play3
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
ברוך שומר הבטחתו לישראל
play3
ברוך שומר הבטחתו לישראל
play3
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
play3
בכל קושיא יש בחינה של  אפיקורסות
בכל קושיא יש בחינה של אפיקורסות
play3
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות  בימינו
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות בימינו
play3
בכל דור ודור: הרב שרקי על היציאה מעבדות לחירות השייכת בכל דור לפי עניינו
play3
מגיד' – מה נשתנה
מגיד' – מה נשתנה
play3
"יחץ" – מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
"יחץ" – מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
play3
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
play3
חילוניים וחרדיים בתהליך הגאולה והציונות
חילוניים וחרדיים בתהליך הגאולה והציונות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"אחרית כבראשית" קריאת הנצי"ב מוולוז'ין לישוב ארץ ישראל
"אחרית כבראשית" קריאת הנצי"ב מוולוז'ין לישוב ארץ ישראל
play3
כיצד עורכים את ליל הסדר
כיצד עורכים את ליל הסדר
play3
פסח ושחרור מהשעבודים
פסח ושחרור מהשעבודים
play3
מרור זה שאנו אוכלים – על שום מה ?
מרור זה שאנו אוכלים – על שום מה ?