He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פסח

'יפה את רעייתי כתרצה' – כשאת רוצה
play3
'יפה את רעייתי כתרצה' – כשאת רוצה
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
play3
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
play3
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
play3
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
play3
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
play3
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
ברוך שומר הבטחתו לישראל
play3
ברוך שומר הבטחתו לישראל
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
play3
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
בכל קושיא יש בחינה של  אפיקורסות
play3
בכל קושיא יש בחינה של אפיקורסות
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות  בימינו
play3
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות בימינו
בכל דור ודור: הרב שרקי על היציאה מעבדות לחירות השייכת בכל דור לפי עניינו
play3
בכל דור ודור: הרב שרקי על היציאה מעבדות לחירות השייכת בכל דור לפי עניינו
מגיד' – מה נשתנה
play3
מגיד' – מה נשתנה
"יחץ" – מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
play3
"יחץ" – מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
play3
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
חילוניים וחרדיים בתהליך הגאולה והציונות
play3
חילוניים וחרדיים בתהליך הגאולה והציונות
יום פטירת הנצי"ב מוולוז'ין – הרב שרקי על קריאתו לישוב ארץ ישראל
play3
יום פטירת הנצי"ב מוולוז'ין – הרב שרקי על קריאתו לישוב ארץ ישראל
כיצד עורכים את ליל הסדר
play3
כיצד עורכים את ליל הסדר
פסח ושחרור מהשעבודים
play3
פסח ושחרור מהשעבודים
חם באתר
play3
בית המדרש
העבודה האישית של קליטת התורה בנו – הרב מאיר טויבר
העבודה האישית של קליטת התורה בנו - הרב מאיר טויבר
29 דקות
play3
בית המדרש
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה – הרב דב ביגון
המצוה שלא להאמין בשום כח זולת הקב"ה - הרב דב ביגון
7 דקות
play3
בית המדרש
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים?  – הרב חגי לונדין
האם בן / בת הזוג צריכים להיות יפים? - הרב חגי לונדין
42 דקות
play3
בית המדרש
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד"ר מיכאל אבולעפיה
כיצד נהיה בני זוג טובים יותר? ד''ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
'ויאהבה' – על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות – הרב אייל ורד
'ויאהבה' - על אהבת יצחק לרבקה ועקרות האבות - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
יום פטירת הרב המקובל הרב מרדכי שרעבי: הקלטה נדירה של דברי תורתו
Shape-7
מוזיקה
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
היישר מארה"ב: 'לאקי', שירם החדש של היום השמיני
play3
בית המדרש
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון
כיצד יגיב מי שלועגים על שמירת המצות שלו? הרב דב ביגון