פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 18:33 | הבדלה: 19:52 (ירושלים) 

סדרה: ספר המדע - תשפ''א

אילו פעולות אסורות משום עבודה זרה? הרב אורי שרקי
הלכות מגדף ומסירת הנפש - הרב אורי שרקי
"ישראל שעבד עבודה זרה הריהו כגוי" - כיצד זה יתכן? הרב אורי שרקי
מהן הישויות שכלולות באיסור לעבוד עבודה זרה? הרב אורי שרקי
מסעה הרוחני של האנושות מאלילות למונותיאיזם - הרב אורי שרקי
הקשר בין העבודה הזרה לחיבור לעוצמות של הטבע - הרב אורי שרקי
מי שחלם שהוא מנודה חלים עליו דיני נידוי - הרב אורי שרקי
הקשר המהותי בין לימוד תורה לכבוד תורה - הרב אורי שרקי
כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים - לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי
הוראת הלכה בפני רבו, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה - לימוד בספר המדע מאת הרב אורי שרקי
כיצד שואלים ומשיבים בתורה? שיעור בהלכות תלמוד תורה מאת הרב אורי שרקי
יש מצוה ללמד תורה - אבל לא לתלמיד שאינו הגון - לימוד בספר 'נתיבות עולם' עם הרב אורי שרקי
האם יש מצוה לצאת לעבוד? והערך שבהצלת דבר מן התוהו
באלו אנשים שייך האיסור של ביטול תורה ? ומהי מעלת כתר תורה והתנאים הנדרשים להשגתה
54 דקות
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
52 דקות
'אם בני חריף ממני הוא קודם לי' - סדר קדימות בלימוד תורה - הרב אורי שרקי
52 דקות
חלק מעשיית הצדק בעולם הוא הנקמה - הרב אורי שרקי
50 דקות
התעלומה ההלכתית הגדולה של תקופת הגלות: מדוע אין הלכות לשון הרע ב'שולחן ערוך'? | הרב אורי שרקי
כיצד לקיים מצות תוכחה, ומהי מצות מחאה ?
53 דקות
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן