He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר המדע - תשפ"א

בית המדרש
אחרי המעשים נמשכים הלבבות – האם זה באמת עובד? הרב אורי שרקי בשיעורים בספר המדע לרמב"ם
אחרי המעשים נמשכים הלבבות - האם זה באמת עובד? הרב אורי שרקי בשיעורים בספר המדע לרמב"ם
55 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מצב הכעס ,פעולתו על האדם ומעלת מי שמתגברים עליו
מצב הכעס ,פעולתו על האדם ומעלת מי שמתגברים עליו
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
56 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
רפואות המוזכרות בהלכות דעות : חלקן עצות רפואיות מוכחות וחלקן עצות רפואיות שיהרגו אתכם בוודאות
רפואות המוזכרות בהלכות דעות : חלקן עצות רפואיות מוכחות וחלקן עצות רפואיות שיהרגו אתכם בוודאות
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
כיצד מתנהגים ומתלבשים תלמידי חכמים
כיצד מתנהגים ומתלבשים תלמידי חכמים
53 דקות
מספר פרק בסדרה :
Shape-7
מגזין
בא בזמן: תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר על ספירת העומר
בא בזמן: תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר על ספירת העומר
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
איך יתכן לא לאהוב את היהודים
איך יתכן לא לאהוב את היהודים
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה המשמעות של הקמת נביא לעם ישראל אחרי משה רבנו?
מה המשמעות של הקמת נביא לעם ישראל אחרי משה רבנו?
55 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי: האם הכוח שבידי  הנביא הוא בלתי מוגבל?
הרב אורי שרקי: האם הכוח שבידי הנביא הוא בלתי מוגבל?
57 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
הנביא מאמת את נבואתו על ידי חיזוי העתיד או על ידי עשיית נס
הנביא מאמת את נבואתו על ידי חיזוי העתיד או על ידי עשיית נס
54 דקות
מילות מפתח:נבואה
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
מה המשמעות לכך שישנן מצוות שתלויות במידות?
מה המשמעות לכך שישנן מצוות שתלויות במידות?
54 דקות
מספר פרק בסדרה :
play3
בית המדרש
המצוה של מסירות נפש על דבר ה'
המצוה של מסירות נפש על דבר ה'
37 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
15 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
מציאות הבורא מוכרחת גם לפי מי שסוברים שהעולם קדמון
15 דקות
מילות מפתח:קדמות העולם
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מהו זה שבקש משה להשיג כשאמר "הראני נא את כבודך"
מהו זה שבקש משה להשיג כשאמר "הראני נא את כבודך"
15 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3