Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר המדע - תשפ''א

כיצד התלמידים מחכימים את רבם, כבוד תלמידי חכמים - לימוד בספר המדע עם הרב אורי שרקי
הוראת הלכה בפני רבו, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה - לימוד בספר המדע מאת הרב אורי שרקי
כיצד שואלים ומשיבים בתורה? שיעור בהלכות תלמוד תורה מאת הרב אורי שרקי
יש מצוה ללמד תורה - אבל לא לתלמיד שאינו הגון - לימוד בספר 'נתיבות עולם' עם הרב אורי שרקי
מילות מפתח:תלמיד שאינו הגון
האם יש מצוה לצאת לעבוד? והערך שבהצלת דבר מן התוהו
באלו אנשים שייך האיסור של ביטול תורה ? ומהי מעלת כתר תורה והתנאים הנדרשים להשגתה
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
'אם בני חריף ממני הוא קודם לי' - סדר קדימות בלימוד תורה - הרב אורי שרקי
52 דקות
חלק מעשיית הצדק בעולם הוא הנקמה - הרב אורי שרקי
52 דקות
התעלומה ההלכתית הגדולה של תקופת הגלות: מדוע אין הלכות לשון הרע ב'שולחן ערוך'? | הרב אורי שרקי
50 דקות
כיצד לקיים מצות תוכחה, ומהי מצות מחאה ?
מילות מפתח:מצוות תוכחה
האם אהבת הגר צריכה להיות מופנית אל כל מי שזר?
53 דקות
איך יתכן לא לאהוב את היהודים
54 דקות
כיצד מתנהגים ומתלבשים תלמידי חכמים
53 דקות
רפואות המוזכרות בהלכות דעות : חלקן עצות רפואיות מוכחות וחלקן עצות רפואיות שיהרגו אתכם בוודאות
57 דקות
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
56 דקות
כמה מטרות ראוי לאדם שיציב לעצמו בחיים ויהיה מאושר ומה ערכן של מטרות משנה?
57 דקות
מצב הכעס ,פעולתו על האדם ומעלת מי שמתגברים עליו
54 דקות
אחרי המעשים נמשכים הלבבות - האם זה באמת עובד? הרב אורי שרקי בשיעורים בספר המדע לרמב"ם
55 דקות
מה המשמעות לכך שישנן מצוות שתלויות במידות?
54 דקות
הנביא מאמת את נבואתו על ידי חיזוי העתיד או על ידי עשיית נס
54 דקות
מילות מפתח:נבואה