He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הגדה של פסח - תש"פ

בית המדרש
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" - ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
57 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"יחץ" – מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
"יחץ" - מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
54 דקות
מילות מפתח:יחץ
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מגיד' – מה נשתנה
מגיד' - מה נשתנה
56 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בכל דור ודור: הרב שרקי על היציאה מעבדות לחירות השייכת בכל דור לפי עניינו
54 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות  בימינו
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות בימינו
56 דקות
מילות מפתח:ברכת התורה
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בכל קושיא יש בחינה של  אפיקורסות
בכל קושיא יש בחינה של אפיקורסות
56 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
54 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ברוך שומר הבטחתו לישראל
ברוך שומר הבטחתו לישראל
54 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
57 דקות
מילות מפתח:מקרא ביכורים
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ויוציאנו ה' ממצרים … הקב"ה בכבודו ובעצמו"
"ויוציאנו ה' ממצרים ... הקב"ה בכבודו ובעצמו"
51 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
55 דקות
מילות מפתח:עשרת המכות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
50 דקות
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 12
play3