He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לקראת שבת

פרק 1
34 דקות
כיצד לממש את שולחן השבת כמו שרוצים הרב אייל ורד והרב ד''ר מיכאל אבולעפיה
פרק 5
3 דקות
שלום עליכם
פרק 4
3 דקות
יה ריבון
פרק 9
26 דקות
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
פרק 3
3 דקות
אשת חיל
פרק 2
3 דקות
אסדר לסעודתא
פרק 1
2 דקות
מבוא לפיוטי שבת
פרק 9
28 דקות
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
פרק 8
9 דקות
יום השבת "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר"
פרק 7
44 דקות
הערך של הנהגות העונג של יום השבת
פרק 6
54 דקות
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
פרק 5
43 דקות
השבת התורה והמלאכה
פרק 4
37 דקות
השבת - טעימה של אור העתיד
פרק 3
28 דקות
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
פרק 2
31 דקות
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
פרק 1
45 דקות
יום השבת - "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
פרק 20
45 דקות
בין קודש לחול - חלק ג
פרק 19
49 דקות
בין קודש לחול - חלק ב
פרק 18
48 דקות
בין קודש לחול - חלק א
פרק 17
52 דקות
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו - חלק ה
דילוג לתוכן