He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לקראת שבת

play3
כיצד לממש את מעמד 'שולחן השבת' כמו שרוצים ?
כיצד לממש את מעמד 'שולחן השבת' כמו שרוצים ?
שלום עליכם
play3
שלום עליכם
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
play3
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
אסדר לסעודתא
play3
אסדר לסעודתא
מבוא לפיוטי שבת
play3
מבוא לפיוטי שבת
play3
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
play3
השבת התורה והמלאכה
השבת התורה והמלאכה
play3
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
play3
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
play3
יום השבת – "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
יום השבת – "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
play3
בין קודש לחול – חלק ג
בין קודש לחול – חלק ג
play3
בין קודש לחול – חלק ב
בין קודש לחול – חלק ב
play3
בין קודש לחול – חלק א
בין קודש לחול – חלק א
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ה
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ה
play3
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ד
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ד
play3
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ג
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ג
play3
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ב
הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו – חלק ב