Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לקראת שבת -

למה יש מלאכות שאסור לעשות בשבת?
25 דקות
פרק : 10
מילות מפתח:שבת קודש
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
26 דקות
פרק : 9
מילות מפתח:בגדי שבת, שבת קודש
לשם מה יש דגש על ההכנות לקראת השבת?
25 דקות
פרק : 8
מילות מפתח:הכנות לשבת, שבת
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
23 דקות
פרק : 7
מילות מפתח:שבת קודש
"שמור וזכור" מה עניין הכפילות בציווי?
26 דקות
פרק : 6
מילות מפתח:שבת קודש
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
23 דקות
פרק : 5
מילות מפתח:שבת קודש
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
24 דקות
פרק : 4
מילות מפתח:שבת קודש
מה עניין הסעודות ביום השבת?
22 דקות
פרק : 3
מילות מפתח:שבת קודש
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
21 דקות
פרק : 2
מילות מפתח:שבת קודש
מה עניין השביתה ביום השבת?
24 דקות
פרק : 1
מילות מפתח:שבת קודש