Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לקראת שבת -

פרק 10
25 דקות
למה יש מלאכות שאסור לעשות בשבת?
פרק 9
26 דקות
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
פרק 8
25 דקות
לשם מה יש דגש על ההכנות לקראת השבת?
פרק 7
23 דקות
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
פרק 6
26 דקות
"שמור וזכור" מה עניין הכפילות בציווי?
פרק 5
23 דקות
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
פרק 4
24 דקות
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
פרק 3
22 דקות
מה עניין הסעודות ביום השבת?
פרק 2
21 דקות
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
פרק 1
24 דקות
מה עניין השביתה ביום השבת?