יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

rav_kalner_1

הרב יוסף קלנר

מלמד ב"מכון מאיר" ובמקד"צ בעלי

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב יוסף קלנר