פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

rav_kalner_1

הרב יוסף קלנר

מלמד ב"מכון מאיר" ובמקד"צ בעלי

סדרות של הרב:

סדרות