He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סוגיות בעין אי"ה -

בית המדרש
תורת אמת – חלק א
תורת אמת - חלק א
23 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ב
תורת אמת - חלק ב
34 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ג'
תורת אמת - חלק ג'
29 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ד'
תורת אמת - חלק ד'
28 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ה'
תורת אמת - חלק ה'
28 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תורת אמת – חלק ו'
תורת אמת - חלק ו'
31 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לבושא דאורייתא
לבושא דאורייתא
54 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אהיה אשר אהיה
אהיה אשר אהיה
63 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הבחירה וידיעת העתיד
הבחירה וידיעת העתיד
56 דקות
מילות מפתח:ראובן בן יעקב
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
" בדיעבד (אופס)"- מדוע כמעט רב ככל הדברים המשמעותיים בחיים קורים לנו בדיעבד ולא באופן מתוכנן ורצוי ?
" בדיעבד (אופס)"- מדוע כמעט רב ככל הדברים המשמעותיים בחיים קורים לנו בדיעבד ולא באופן מתוכנן ורצוי ?
61 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"ולא נגע ביה…"
"ולא נגע ביה…"
61 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
דוד חטא ?
דוד חטא ?
60 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
כל האומר דוד חטא…
כל האומר דוד חטא...
59 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
נורא תהילות
נורא תהילות
52 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
משיח מסדום ?
משיח מסדום ?
62 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: כך מתנהלת הכחשת השואה האמיתית בדורנו
הרב ראובן פיירמן: כך מתנהלת הכחשת השואה האמיתית בדורנו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"טבעת המלך" הגאולה תבוא ! רק שלא תבוא "ממקום אחר"
"טבעת המלך" הגאולה תבוא ! רק שלא תבוא "ממקום אחר"
54 דקות
נושא: פורים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: המשמעות הרוחנית של הניקיונות לפסח
הרב ראובן פיירמן: המשמעות הרוחנית של הניקיונות לפסח
59 דקות
מילות מפתח:נקיונות לפסח, סדר
נושא: פסח
מספר פרק בסדרה : 18
play3