He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון שבת קודש בעם המתחדש עטרת כהנים - התשעה

בית המדרש
יום השבת – "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
יום השבת - "לא נתתו לגויי הארצות ולא הנחלתו לעובדי פסילים" מתנה ייחודית לעם ישראל
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
האם השבת הוא יום 'חברתי' או יום המוקדש לעבודת ה' ?
31 דקות
מילות מפתח:יום השבת, מנוחה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
הפלא שהשבת נקבעה כיום מנוחה לאומי כבר בקום המדינה
28 דקות
מילות מפתח:יום השבת
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
השבת – טעימה של אור העתיד
השבת - טעימה של אור העתיד
37 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות, יום השבת
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השבת התורה והמלאכה
השבת התורה והמלאכה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
"מה קדוש לעולם קיים" הקודש הוא המציאות המציאותית באמת
54 דקות
מילות מפתח:מציאות, קודש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הערך של הנהגות העונג של יום השבת
הערך של הנהגות העונג של יום השבת
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יום השבת "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר"
יום השבת "וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר"
9 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3