He

Fr

Es

Ru

En

הרב אביגדור נבנצל

עוד מהרב אביגדור נבנצל

play3
בית המדרש
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
מעלת השבת לעומת יום הכיפורים נכרת בחילוק מלאכות
28 דקות
play3
הקהל את העם האנשים והנשים והטף
הקהל את העם האנשים והנשים והטף
33 דקות
play3
בית המדרש
כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב
כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב
22 דקות
play3
בית המדרש
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
הודאת בעל דין בקנס ובמיתה
43 דקות