Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב זאב קרוב זצ''ל

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב זאב קרוב זצ''ל

play3
בית המדרש
למה יש מלאכות שאסור לעשות בשבת?
למה יש מלאכות שאסור לעשות בשבת?
25 דקות
play3
בית המדרש
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
מה עניין הלבוש המיוחד לשבת?
26 דקות
play3
בית המדרש
לשם מה יש דגש על ההכנות לקראת השבת?
לשם מה יש דגש על ההכנות לקראת השבת?
25 דקות
play3
בית המדרש
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
מקומה של האשה בבית היהודי ביום השבת
23 דקות
play3
בית המדרש
“שמור וזכור” מה עניין הכפילות בציווי?
"שמור וזכור" מה עניין הכפילות בציווי?
26 דקות
play3
בית המדרש
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
מה מיוחד בכל אחד מחלקי יום בשבת?
23 דקות
play3
בית המדרש
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
למה התפילה בשבת שונה מיום חול?
24 דקות
play3
בית המדרש
מה עניין הסעודות ביום השבת?
מה עניין הסעודות ביום השבת?
22 דקות
play3
בית המדרש
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
למה כולם צריכים לשבות דווקא ביום השביעי?
21 דקות
play3
בית המדרש
מה עניין השביתה ביום השבת?
מה עניין השביתה ביום השבת?
24 דקות