He

Fr

Es

Ru

En

נושא: יום העצמאות

play3
מתי הוקמה מדינת ישראל ? תורת הזמן היהודית
מתי הוקמה מדינת ישראל ? תורת הזמן היהודית
"מודעת זאת בכל הארץ" – על שביעי של פסח ויום העצמאות
play3
"מודעת זאת בכל הארץ" – על שביעי של פסח ויום העצמאות
play3
הרב יורם אליהו: העצמאות – מדרגה בדרך למתן תורה
מדינה יהודית או מדינת היהודים ?
play3
מדינה יהודית או מדינת היהודים ?
עצמאותינו על פי התנ"ך
play3
עצמאותינו על פי התנ"ך
הרב מנחם בן יעקב: שירת הרוממות של יום העצמאות
play3
הרב מנחם בן יעקב: שירת הרוממות של יום העצמאות
השגחה כללית והשגחה פרטית  בתהליכי הגאולה
play3
השגחה כללית והשגחה פרטית בתהליכי הגאולה
play3
יום עצמאות שמח לאחינו חסידי סאטמאר
יום עצמאות שמח לאחינו חסידי סאטמאר
play3
הסוד של דגל ישראל
הסוד של דגל ישראל
play3
"אתם כבר שומעים את רעש המטוסים" –  התנאים להקמת בית המקדש וסנהדרין במדינת ישראל כבר קיימים
"אתם כבר שומעים את רעש המטוסים" – התנאים להקמת בית המקדש וסנהדרין במדינת ישראל כבר קיימים
play3
"התחיינה העצמות האלו" – נבואת יחזקאל ל"ז – והקמת המדינה
"התחיינה העצמות האלו" – נבואת יחזקאל ל"ז – והקמת המדינה
play3
לא לחינם הראנו ה' כל זאת
לא לחינם הראנו ה' כל זאת
play3
"מחשבות שלום … לתת לכם אחרית ותקוה"
"מחשבות שלום … לתת לכם אחרית ותקוה"
play3
"עוד לא אבדה תקותינו " על שבעים השנים שאבדו וחזרו
"עוד לא אבדה תקותינו " על שבעים השנים שאבדו וחזרו
play3
לסדר ההשגחה האלוקית במדינת ישראל
לסדר ההשגחה האלוקית במדינת ישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"שיחו בכל נפלאותיו"
"שיחו בכל נפלאותיו"
play3
"יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר"
"יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר"
play3
חרות ועצמאות במשנת הרב חרל"פ
חרות ועצמאות במשנת הרב חרל"פ
play3
מדינת ישראל – דוגמא של מעלה…
מדינת ישראל – דוגמא של מעלה…