He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כנסי מכון התורה והארץ

היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
play3
היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
הערכות החקלאים לקראת שנת השמיטה
play3
הערכות החקלאים לקראת שנת השמיטה
הצדדים הערכיים והחינוכיים של מצוות השמיטה
play3
הצדדים הערכיים והחינוכיים של מצוות השמיטה
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
play3
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
play3
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
תעסוקטיף – התמודדות קהילתית אישית והלכתית עם מגורשי גוש קטיף וצפון שומרון
play3
תעסוקטיף – התמודדות קהילתית אישית והלכתית עם מגורשי גוש קטיף וצפון שומרון
עד כמה יש להיכנס להפסדים לשם שמירת השמיטה
play3
עד כמה יש להיכנס להפסדים לשם שמירת השמיטה
שאלות ותשובות בנושא השמיטה ובהלכות שבת
play3
שאלות ותשובות בנושא השמיטה ובהלכות שבת
מכירת קרקעות לנכרי שלא באמצעות הרבנות הראשית
play3
מכירת קרקעות לנכרי שלא באמצעות הרבנות הראשית
יישום תקנת אוצר בית דין בשמיטות זמנינו
play3
יישום תקנת אוצר בית דין בשמיטות זמנינו
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
play3
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
מפעלו ההלכתי של הגאון הרב אליעזר ולדנברג (בעל שו"ת ציץ אליעזר) במצוות התלויות בארץ ובהלכות מדינה וארץ ישראל
play3
מפעלו ההלכתי של הגאון הרב אליעזר ולדנברג (בעל שו"ת ציץ אליעזר) במצוות התלויות בארץ ובהלכות מדינה וארץ ישראל
מצב החקלאות היהודית לקראת שמיטת תשסח
play3
מצב החקלאות היהודית לקראת שמיטת תשסח
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
play3
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
play3
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
חם באתר
play3
בית המדרש
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת – הרב אשר בוחבוט
בירור הנהגת המלאכים וההגבלה שלהם לשליחות אחת - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מסירים את הלוט מעל… לוט – הרב מאיר טויבר
מסירים את הלוט מעל... לוט - הרב מאיר טויבר
play3
מגזין
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
סדרת רשת חדשה עם מתי וכסלר: כך תמצאו את עבודת חלומותיכם
play3
בית המדרש
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה – הרב איתן שנדורפי
הכרת הטוב מתוך התבוננות ביצירת אדם וחוה - הרב איתן שנדורפי
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
רמזים של השגחה: שירו החדש של אסף שלום ליבוביץ'
רמזים של השגחה: שירו החדש של אסף שלום ליבוביץ'
Shape-7
מוזיקה
לכה דודי: אמנים מבצעים קרליבך
לכה דודי: אמנים מבצעים קרליבך
play3
בית המדרש
'ורבים השיב מעוון' – דמותו המיוחדת של 'הרבי מקרן הרחוב', ר' שלמה קרליבך זצ"ל ולימוד בספר התניא – הרב אייל ורד
'ורבים השיב מעוון' - דמותו המיוחדת של 'הרבי מקרן הרחוב', ר' שלמה קרליבך זצ"ל ולימוד בספר התניא - הרב אייל ורד
play3
נשים
"זה כמו לנער את כל החיים שלך"; יעל שבח בשיחה גלויה עם תמר כרמי
"זה כמו לנער את כל החיים שלך"; יעל שבח בשיחה גלויה עם תמר כרמי