Jerusalem

11°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: כנסי מכון התורה והארץ

play3
מבוא לשמיטה
מבוא לשמיטה
היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
play3
היתר המכירה אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה
הערכות החקלאים לקראת שנת השמיטה
play3
הערכות החקלאים לקראת שנת השמיטה
הצדדים הערכיים והחינוכיים של מצוות השמיטה
play3
הצדדים הערכיים והחינוכיים של מצוות השמיטה
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
play3
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
יישום תקנת אוצר בית דין בשמיטות זמנינו
play3
יישום תקנת אוצר בית דין בשמיטות זמנינו
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
play3
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
play3
מפעלו ההלכתי של הגאון הרב אליעזר ולדנברג (בעל שו"ת ציץ אליעזר) במצוות התלויות בארץ ובהלכות מדינה וארץ ישראל
מפעלו ההלכתי של הגאון הרב אליעזר ולדנברג (בעל שו"ת ציץ אליעזר) במצוות התלויות בארץ ובהלכות מדינה וארץ ישראל
play3
מצב החקלאות היהודית לקראת שמיטת תשסח
מצב החקלאות היהודית לקראת שמיטת תשסח
play3
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
play3
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
play3
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
play3
תעסוקטיף – התמודדות קהילתית אישית והלכתית עם מגורשי גוש קטיף וצפון שומרון
תעסוקטיף – התמודדות קהילתית אישית והלכתית עם מגורשי גוש קטיף וצפון שומרון
play3
עד כמה יש להיכנס להפסדים לשם שמירת השמיטה
עד כמה יש להיכנס להפסדים לשם שמירת השמיטה
play3
שאלות ותשובות בנושא השמיטה ובהלכות שבת
שאלות ותשובות בנושא השמיטה ובהלכות שבת
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מכירת קרקעות לנכרי שלא באמצעות הרבנות הראשית
מכירת קרקעות לנכרי שלא באמצעות הרבנות הראשית