He

Fr

Es

Ru

En

נושא: לקראת שמיטה

play3
הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
play3
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
play3
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
איסור סחורה בפירות שביעית
play3
איסור סחורה בפירות שביעית
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
play3
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
play3
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
play3
האם מותר לאצור פירות שביעית
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
איסור ספיחין
play3
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
זיבול והשקאה קצירה ובצירה בשמיטה
play3
עבודת האדמה בשמיטה
עבודת האדמה בשמיטה
play3
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
יסודות היתר המכירה של קרקע ישראלית לנכרי
play3
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן – ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
רוב דעות הפוסקים ששביעית בזמנינו מדרבנן – ההשלכה המעשית היא במצבי ספק
play3
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
מה שעושה השבת לאדם הפרטי עושה השמיטה לציבור
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
השמיטה – יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
השמיטה – יסוד אחיזתנו בארץ ישראל
play3
פרוזבול – האם זה מצווה איסור או עצה טובה
פרוזבול – האם זה מצווה איסור או עצה טובה
play3
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
הלכות שמיטת כספים ופרוזבול
play3
מצוות עשה מן התורה להשמיט המלווה בשביעית
מצוות עשה מן התורה להשמיט המלווה בשביעית