פרשת: מקץ | הדלקת נרות: 15:56 | הבדלה: 17:17 (ירושלים) 

נושא: לקראת שמיטה

43 דקות
מצוות שמיטת כספים בהלכה ובאמונה | הרב מאיר טויבר
44 דקות
מצוות שמיטת כספים בהלכה ובאמונה | הרב מאיר טויבר
28 דקות
הלכות פרוזבול ושמיטת כספים
machon
2 דקות
שמיטת כספים
פרק 13
10 דקות
קדושת פרות שביעית
57 דקות
קדושת פרות שביעית
1 דקות
כיצד ינהג דייר השומר על מצוות השמיטה בבניין משותף
הגינה שלך יפה כהלכה - טיפול בגינת נוי בשנת שמיטה
27 דקות
סוד הארץ
פרק 12
44 דקות
דיני שביעית למוכרי אדמותיהם לנכרי
פרק 11
51 דקות
איסור סחורה בפירות שביעית
פרק 10
48 דקות
שימוש בפירות שביעית לפי הרגילות של העולם
פרק 9
40 דקות
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
44 דקות
פרוזבול ושמיטת כספים אתרוג בשנת שמיטה
57 דקות
הלוואה ופרוזבול בשלהי שביעית
50 דקות
אתרוג בשביעית
53 דקות
נטיעת עצי סרק מטו באב בערב שביעית עציץ בשבת ובשביעית אמירה לגוי לעבוד באדמה
56 דקות
ענייני שביעית
54 דקות
תוקף מצוות שביעית בזמן הזה ספיחין קדושת שביעית בפרות ובמעות
68 דקות
דינים והנהגות בקדושת שביעית ובקנית ומכירת פרות שביעית

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן