He

Fr

Es

Ru

En

הרב יהודה הלוי עמיחי

עוד מהרב יהודה הלוי עמיחי

play3
בית המדרש
הפרשה מראש של תרומות ומעשרות בצמחי טעם ותבלינים מהגינה
הפרשה מראש של תרומות ומעשרות בצמחי טעם ותבלינים מהגינה
33 דקות
play3
בית המדרש
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
המקורות ההלכתיים להיתר המכירה
52 דקות
play3
בית המדרש
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
עיון בחידושו של הראיה קוק בהיתר המכירה והשלכתו לימינו
29 דקות