Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של הרב יעקב אריאל

Shape-2
רבי עקיבא ותלמידיו
play3
בית המדרש
על מה חרבה הארץ ?
על מה חרבה הארץ ?
53 דקות
Shape-2
רעיון העקדה
Shape-2
ויסעו ויחנו - נאמר באוהל בני עקיבא בפארק אופקים - תמוז תשסה
play3
בית המדרש
מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת
מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת
46 דקות
play3
בית המדרש
ברכת החמה ותקופת האביב
ברכת החמה ותקופת האביב
50 דקות
play3
בית המדרש
שבת חזון
7 דקות
play3
בית המדרש
שחרור מחבלים תמורת שבויים
שחרור מחבלים תמורת שבויים
35 דקות
play3
בית המדרש
על מי מוטלת האחריות המוסרית בעברה על איסור עריות - על הגבר או על האישה
10 דקות
play3
בית המדרש
מורכבות ישום הלכות קול באישה ערווה בקהילה
מורכבות ישום הלכות קול באישה ערווה בקהילה
54 דקות