He

Fr

Es

Ru

En

שיעורים אחרונים של הרב יעקב אריאל

Shape-2
machon
רבי עקיבא ותלמידיו
play3
בית המדרש
על מה חרבה הארץ ?
53 דקות
Shape-2
machon
רעיון העקדה
Shape-2
machon
ויסעו ויחנו - נאמר באוהל בני עקיבא בפארק אופקים - תמוז תשסה
play3
בית המדרש
מתן תעודות כשרות למקומות שאינם שומרי שבת
46 דקות
play3
בית המדרש
ברכת החמה ותקופת האביב
50 דקות
play3
בית המדרש
machon
שבת חזון
7 דקות
play3
בית המדרש
שחרור מחבלים תמורת שבויים
35 דקות
play3
בית המדרש
machon
על מי מוטלת האחריות המוסרית בעברה על איסור עריות - על הגבר או על האישה
10 דקות
play3
בית המדרש
מורכבות ישום הלכות קול באישה ערווה בקהילה
54 דקות
דילוג לתוכן