He

Fr

Es

Ru

En

האגרונום מרדכי שומרון

עוד מהאגרונום מרדכי שומרון

play3
בית המדרש
בעיית הנצרים והחוטרים – סקירה מקצועית
בעיית הנצרים והחוטרים - סקירה מקצועית
20 דקות
play3
בית המדרש
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
גינון על פי ההלכה בשנת השמיטה
20 דקות