He

Fr

Es

Ru

En

הרב הפרופסור נריה גוטל

עוד מהרב הפרופסור נריה גוטל

play3
בית המדרש
משנתו ההלכתית הציונית דתית של הרב שאול ישראלי זצ"ל
משנתו ההלכתית הציונית דתית של הרב שאול ישראלי זצ"ל
62 דקות
play3
בית המדרש
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
הליכות שמיטה בין הלכה לאידיאולוגיה
19 דקות