He

Fr

Es

Ru

En

הרב יגאל קמינצקי

עוד מהרב יגאל קמינצקי

play3
בית המדרש
בכל נפשך ובכל מאודך בהנהגת הציבור
בכל נפשך ובכל מאודך בהנהגת הציבור
40 דקות
Shape-2
מכתב לאזרחי מדינת ישראל
play3
בית המדרש
תשובה לאומית
תשובה לאומית
48 דקות
play3
בית המדרש
ממשבר לצמיחה
ממשבר לצמיחה
64 דקות
play3
בית המדרש
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
אחריות המדינה למגורשי עזה וצפון השומרון
29 דקות
play3
בית המדרש
כנס מתגברים וממשיכים – הרב יגאל קמינצקי
כנס מתגברים וממשיכים - הרב יגאל קמינצקי
43 דקות
play3
בית המדרש
פנים אל פנים – הרב יגאל קמינצקי
פנים אל פנים - הרב יגאל קמינצקי
9 דקות
play3
בית המדרש
כנס ופרצת – הפצת תורה הלכה למעשה
כנס ופרצת - הפצת תורה הלכה למעשה
14 דקות
play3
בית המדרש
מה ה' אלהיך דורש מעמך ? על מה חרב גוש קטיף ?
מה ה' אלהיך דורש מעמך ? על מה חרב גוש קטיף ?
23 דקות
play3
בית המדרש
כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע
כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע
81 דקות