He

Fr

Es

Ru

En

נושא: פורים

play3
היציאה למלחמה
היציאה למלחמה
זכרון חורבן ירושלים
play3
זכרון חורבן ירושלים
מאבק גלוי ומאבק סמוי עם אומות העולם
play3
מאבק גלוי ומאבק סמוי עם אומות העולם
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ומצד שני לדבר אל הסלע ?
play3
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ומצד שני לדבר אל הסלע ?
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
play3
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
נחישות מתמשכת. זה מה שאנחנו צריכים היום
play3
נחישות מתמשכת. זה מה שאנחנו צריכים היום
"האספסוף והאסיפה"
play3
"האספסוף והאסיפה"
play3
הקשר בין ייחוס עם ישראל למשפחותיו לזכות לקבל את התורה
הקשר בין ייחוס עם ישראל למשפחותיו לזכות לקבל את התורה
play3
איך מתמודדים עם מגפה ?
איך מתמודדים עם מגפה ?
play3
מה מגפת הקורונה באה ללמד אותנו
מה מגפת הקורונה באה ללמד אותנו
play3
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל – רועה ורואה
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל – רועה ורואה
play3
הלבוש של המלך
play3
משלוח מנות ומתנות לאביונים
play3
עץ הדעת מול 'עד דלא ידע'
עץ הדעת מול 'עד דלא ידע'
play3
שמחה , מנלן ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מגילת אסתר – מגילת ארץ ישראל
play3
איך מרדכי ואסתר היו מתמודדים עם הקורונה ?
איך מרדכי ואסתר היו מתמודדים עם הקורונה ?
play3
מסירות נפשה של אסתר
מסירות נפשה של אסתר
play3
"דברי הצומות וזעקתם" – התפילה והתענית חוללו את ישועת פורים