He

Fr

Es

Ru

En

לזכרו של רבינו הרב אלישע

הרב אריה מרזר

עוד מהרב אריה מרזר

Shape-2
לזכרו של רבינו הרב אלישע
לזכרו של רבינו הרב אלישע
Shape-2
עם ישראל יצחק וגם יעקב…
עם ישראל יצחק וגם יעקב...
play3
בית המדרש
האומץ לחדש ולהתחדש
האומץ לחדש ולהתחדש
56 דקות
play3
בית המדרש
תפקידה של הספרות בתחיית האומה
תפקידה של הספרות בתחיית האומה
37 דקות
play3
בית המדרש
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
15 דקות
play3
בית המדרש
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
56 דקות
play3
בית המדרש
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה  של נאשמים ?
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
55 דקות
play3
בית המדרש
"קרא עלי מועד"
"קרא עלי מועד"
52 דקות
play3
בית המדרש
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?
46 דקות
play3
בית המדרש
על חירות, חמץ ומצה
על חירות, חמץ ומצה
55 דקות