He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון "בין חזון לנחמה" - התשעד

בית המדרש
נחמו נחמו עמי - במה נתנחם? הרב יורם אליהו
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ציפית  לישועה ?
ציפית לישועה ?
54 דקות
מילות מפתח:ציפיה לישועה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הלכות הבניין לאחר החורבן
הלכות הבניין לאחר החורבן
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
קרא עלי מועד
קרא עלי מועד
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
על מה אבדה הארץ ? – והתיקון
על מה אבדה הארץ ? - והתיקון
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גלה וגאל
גלה וגאל
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
היום שאחרי המלחמה – תשעה באב תשע"ד
היום שאחרי המלחמה - תשעה באב תשע"ד
77 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"השבעתי אתכם לבנות ירושלים"
"השבעתי אתכם לבנות ירושלים"
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3