Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הרב שמעון מן

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של הרב שמעון מן

Shape-2
בשיפולי גלימתם ב’ (מהוויית החיים בגוש קטיף ובנצרים)
בשיפולי גלימתם ב' (מהוויית החיים בגוש קטיף ובנצרים)
Shape-2
בשיפולי גלימתם
בשיפולי גלימתם
play3
בית המדרש
“מי יעלה בהר ה’ ?”  – המידות ההולכות ונבנות בעליה להר ה’
"מי יעלה בהר ה' ?" - המידות ההולכות ונבנות בעליה להר ה'
55 דקות
play3
בית המדרש
שמחת ירושלים
שמחת ירושלים
55 דקות
play3
בית המדרש
אגרת תקנ”ה לרב קוק – חלק ב
אגרת תקנ"ה לרב קוק - חלק ב
59 דקות
play3
בית המדרש
אגרת תקנ”ה לרב קוק – חלק א
אגרת תקנ"ה לרב קוק - חלק א
56 דקות
play3
בית המדרש
למה דווקא נקראת שמה מגילת אסתר ?
למה דווקא נקראת שמה מגילת אסתר ?
52 דקות
play3
בית המדרש
מודעות וכוונה במצוות בכלל ובמצות שופר בפרט
מודעות וכוונה במצוות בכלל ובמצות שופר בפרט
49 דקות
play3
בית המדרש
עת לטעת
עת לטעת
44 דקות
play3
בית המדרש
חנוכה בימים ההם בזמן הזה
חנוכה בימים ההם בזמן הזה
69 דקות