He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון גלות גאולה וצפייה - אב תשעז

בית המדרש
עצי הקינמון של ירושלים
עצי הקינמון של ירושלים
50 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"קרא עלי מועד"
"קרא עלי מועד"
52 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
צפיית תחיית המתים בימינו
צפיית תחיית המתים בימינו
47 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מקדש ה' כוננו ידיך
מקדש ה' כוננו ידיך
55 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מחורבן לתיקון
מחורבן לתיקון
50 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה בין איוב לתשעה באב ?
מה בין איוב לתשעה באב ?
53 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
החורבן , משמעותו לדורנו
החורבן , משמעותו לדורנו
55 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
על מה תבנה הארץ , על פי נבואת ירמיהו
על מה תבנה הארץ , על פי נבואת ירמיהו
65 דקות
נושא: תשעה באב
מספר פרק בסדרה : 9
play3