He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חנוכה - התשעד

בית המדרש
גבורה ישראלית
גבורה ישראלית
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
גבורת הדעת לצאת ולהילחם – בימים ההם בזמן הזה
גבורת הדעת לצאת ולהילחם - בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ביד עוסקי תורתך"
"ביד עוסקי תורתך"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בין יוון לישראל
בין יוון לישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שיעור של חז"ל בפרסומאות – הדלקת הנרות – האמצעי לפרסום הנס
שיעור של חז"ל בפרסומאות - הדלקת הנרות - האמצעי לפרסום הנס
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
נר חנוכה – נצוץ לנר מבית המקדש
נר חנוכה - נצוץ לנר מבית המקדש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מדוע גזרו היוונים על חודש שבת ומילה ?
מדוע גזרו היוונים על חודש שבת ומילה ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"עד שתכלה רגל מן השוק"
"עד שתכלה רגל מן השוק"
מספר פרק בסדרה : 8
play3