He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב"ם -

בית המדרש
הקדמה לספר שמונה פרקים – שני סוגי לימוד מוסר וכוחן של תובנות העל
הקדמה לספר שמונה פרקים - שני סוגי לימוד מוסר וכוחן של תובנות העל
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדוע דרך ארץ קדמה לתורה ומסכת אבות קלה להבנה
מדוע דרך ארץ קדמה לתורה ומסכת אבות קלה להבנה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"נפש האדם אחת"
"נפש האדם אחת"
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
עבודת המידות היא תיקון ועידון המידות ולא שליטה עליהן
עבודת המידות היא תיקון ועידון המידות ולא שליטה עליהן
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3