He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הימים הנוראים -

בית המדרש
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק א
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הסנגוריה בעקידת יצחק – חלק ב
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק ב
57 דקות
מילות מפתח:עקדת יצחק, ראש השנה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
לשמוע קול שופר
לשמוע קול שופר
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יום הכיפורים – עיצומו של יום מכפר
יום הכיפורים - עיצומו של יום מכפר
81 דקות
מילות מפתח:יום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה  של נאשמים ?
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3