יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: הימים הנוראים -

פרק 6
15 דקות
זכרון העקידה מזכיר אותנו לפני הקב"ה
פרק 6
56 דקות
מה הסנגוריה המיוחדת בזכירת מעשה העקדה של יצחק ?
פרק 5
55 דקות
האם המעמד שלנו בימים הנוראים הוא עמידה של נאשמים ?
פרק 4
81 דקות
יום הכיפורים - עיצומו של יום מכפר
פרק 3
65 דקות
לשמוע קול שופר
פרק 2
57 דקות
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק ב
פרק 1
57 דקות
הסנגוריה בעקידת יצחק - חלק א

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!