He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סיפורי תנאים -

בית המדרש
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה – חלק א
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה – חלק ב
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה – חלק ג
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שבקש ללמוד תורה - חלק ג
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
דור ישרים תברכנו בהילולת בר יוחאי
דור ישרים תברכנו בהילולת בר יוחאי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
על ליבאי אתישבא
על ליבאי אתישבא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לא נהגו כבוד
לא נהגו כבוד
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
רחימין דאורייתא
רחימין דאורייתא
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חוני המעגל
חוני המעגל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"- מעשה האדם המכוער
"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"- מעשה האדם המכוער
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"כדרך שבני אדם מנחמין…"
"כדרך שבני אדם מנחמין..."
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"התמלאו רחמים"
"התמלאו רחמים"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"מלומד בניסים"
"מלומד בניסים"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
גם זו לטובה ?
גם זו לטובה ?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דמותו של רבי שמעון בר יוחאי
דמותו של רבי שמעון בר יוחאי
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"אבא אומנא" – שיעור בשבח האנשים הפשוטים
"אבא אומנא" - שיעור בשבח האנשים הפשוטים
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון- על הגנה, קבלה,  ודמות סבא שנגלית
מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון- על הגנה, קבלה, ודמות סבא שנגלית
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מעשה מרב ובן יחיד'  על מאור  גדול שמכבה את המאור הקטן, על שחרור והחזקה
מעשה מרב ובן יחיד' על מאור גדול שמכבה את המאור הקטן, על שחרור והחזקה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
אשר ברא אלוהים לעשות' – בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
אשר ברא אלוהים לעשות' - בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
מספר פרק בסדרה : 18
play3