פרשת: כי תשא | הדלקת נרות: 16:57 | הבדלה: 18:14 (ירושלים) 

נושא: ספר במדבר

שיחות הרצי"ה במדבר | הרב יורם אליהו | אייר תשפ"ב
פרק 20
19 דקות
קדושת הדיבור
פרק 19
18 דקות
פנחס - מעשהו של פנחס - בין אדם לחברו או בין אדם למקום ?
42 דקות
מלחמתם של אומות העולם במשיחם של ישראל
פרק 34
54 דקות
פרשת וילך
פרק 33
54 דקות
פרשת נצבים
פרק 32
55 דקות
פרשת כי תבוא
פרק 31
54 דקות
פרשת כי תצא
פרק 35
102 דקות
"להיות נקיים מה' ומישראל - בחבלי משיח"
פרק 28
54 דקות
פרשיות מטות-מסעי- סיום חומש במדבר, חומש הדרך "ממצרים לירושלים"
35 דקות
הציץ ומלחמת מדין: בירור נקודת הרצון בישראל - הרב אליעזר קשתיאל
פרק 27
54 דקות
פנחס זך קינא לשמך: פרשת פנחס על פי משנת הרב צבי יהודה - הרב דוד לנדאו
פרק 34
72 דקות
אנחנו עמך וצאן מרעיתך שיש לנו רועה - בחבלי משיח
37 דקות
קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל
פרק 33
117 דקות
להסתכל על עצמנו בגובה העיניים - בחבלי משיח
פרק 26
52 דקות
פרשת בלק
35 דקות
"מה אקוב לא קבה אל" - עם ישראל ללא חללים
פרק 32
93 דקות
צדיק באמונתו יחיה - בחבלי משיח
פרק 25
53 דקות
פרשת חוקת
פרק 65
45 דקות
"ושמואל בקוראי שמו" - משמואל לקרח

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן