He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר במדבר

play3
קדושת הדיבור
קדושת הדיבור
פנחס – מעשהו של פנחס – בין אדם לחברו או בין אדם למקום ?
play3
פנחס – מעשהו של פנחס – בין אדם לחברו או בין אדם למקום ?
מלחמתם של אומות העולם במשיחם של ישראל
play3
מלחמתם של אומות העולם במשיחם של ישראל
פרשת נצבים
play3
פרשת נצבים
פרשת כי תבוא
play3
פרשת כי תבוא
פרשת כי תצא
play3
פרשת כי תצא
play3
"להיות נקיים מה' ומישראל – בחבלי משיח"
"להיות נקיים מה' ומישראל – בחבלי משיח"
play3
פרשיות מטות-מסעי- סיום חומש במדבר, חומש הדרך "ממצרים לירושלים"
פרשיות מטות-מסעי- סיום חומש במדבר, חומש הדרך "ממצרים לירושלים"
play3
הציץ ומלחמת מדין – בירור נקודת הרצון בישראל
הציץ ומלחמת מדין – בירור נקודת הרצון בישראל
play3
אנחנו עמך וצאן מרעיתך שיש לנו רועה – בחבלי משיח
אנחנו עמך וצאן מרעיתך שיש לנו רועה – בחבלי משיח
play3
קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל
קדושת ארץ ישראל וקדושת האומה, קורבנות הציבור בארץ ישראל
play3
להסתכל על עצמנו בגובה העיניים – בחבלי משיח
להסתכל על עצמנו בגובה העיניים – בחבלי משיח
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"מה אקוב לא קבה אל" – עם ישראל ללא חללים
"מה אקוב לא קבה אל" – עם ישראל ללא חללים
play3
צדיק באמונתו יחיה – בחבלי משיח
צדיק באמונתו יחיה – בחבלי משיח
play3
"ושמואל בקוראי שמו" – משמואל לקרח
"ושמואל בקוראי שמו" – משמואל לקרח