Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע ע''פ שיחות הרב צבי יהודה זצ''ל -

שיחות הרצי"ה במדבר | הרב יורם אליהו | אייר תשפ"ב
פרק 36
15 דקות
על הרב צבי יהודה ופרשת כי תשא
פרק 35
55 דקות
"נס בארץ ישראל"
פרק 34
54 דקות
פרשת וילך
פרק 33
54 דקות
פרשת נצבים
פרק 32
55 דקות
פרשת כי תבוא
פרק 31
54 דקות
פרשת כי תצא
פרק 30
53 דקות
פרשת שופטים ועניינו של ספר דברים
פרק 29
52 דקות
פתיחה לספר דברים ופרשת דברים- ספר ההכנה לכניסה לארץ
פרק 28
54 דקות
פרשיות מטות-מסעי- סיום חומש במדבר, חומש הדרך "ממצרים לירושלים"
פרק 27
54 דקות
פנחס זך קינא לשמך: פרשת פנחס על פי משנת הרב צבי יהודה - הרב דוד לנדאו
פרק 26
52 דקות
פרשת בלק
פרק 25
53 דקות
פרשת חוקת
פרק 24
55 דקות
פרשת קרח
פרק 23
51 דקות
דרכי המאבק על ארץ ישראל
פרק 22
54 דקות
הרב דוד לנדאו: מה עושים כשהדרך שאנו הולכים בה מקשה עלינו לקיים את המצוות?
פרק 21
55 דקות
פרשת נשא
פרק 20
54 דקות
פרשת במדבר
פרק 19
50 דקות
פרשת בחוקותי
פרק 18
44 דקות
פרשת בהר ולג' בעומר
פרק 17
55 דקות
פרשת אמור