He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד משותף בפרשת השבוע - התשעב

בית המדרש
ולבקר בהיכלו – בראש השנה בחבלי משיח
ולבקר בהיכלו - בראש השנה בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"לפני ה' תטהרו – אמר רבי עקיבא" לעילוי נשמת הרב חנן פורת זצ"ל
"לפני ה' תטהרו - אמר רבי עקיבא" לעילוי נשמת הרב חנן פורת זצ"ל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"ואגודתו של ארץ יסדה" – בעקבות עיסקת המחבלים תמורת שחרור גלעד שליט
"ואגודתו של ארץ יסדה" - בעקבות עיסקת המחבלים תמורת שחרור גלעד שליט
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"וקווי ה' יחליפו כח"
"וקווי ה' יחליפו כח"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
"ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ויגער ה' הבוחר בירושלים – בך השטן  .בחבלי משיח"
"ויגער ה' הבוחר בירושלים - בך השטן .בחבלי משיח"
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פרשת תולדות
פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת ויצא
פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו"
"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"את אחי אנכי מבקש" בימים ההם בזמן הזה
"את אחי אנכי מבקש" בימים ההם בזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אוזר ישראל בגבורה – הנותן ליעף כח
אוזר ישראל בגבורה - הנותן ליעף כח
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"והאמת והשלום אהבו"
"והאמת והשלום אהבו"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הדרת נשים והדרת גברים בחבלי משיח
הדרת נשים והדרת גברים בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
תורת הכשרות לעומת קוצר הרוח
תורת הכשרות לעומת קוצר הרוח
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מוציא אסירים בכושרות
מוציא אסירים בכושרות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
נודה לך על גאולתינו ועל פדות נפשינו – ונאמר לפניך שירה חדשה
נודה לך על גאולתינו ועל פדות נפשינו - ונאמר לפניך שירה חדשה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
טו בשבט ומעמד הר סיני בחבלי משיח
טו בשבט ומעמד הר סיני בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
אל תיראו… בעבור תהיה יראתו על פניכם בחבלי משיח
אל תיראו... בעבור תהיה יראתו על פניכם בחבלי משיח
מספר פרק בסדרה : 18
play3