He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות ספר שמואל - התשסט

בית המדרש
ספר שמואל – ספר ההדרכה הציבורית של מלכות ישראל
ספר שמואל - ספר ההדרכה הציבורית של מלכות ישראל
39 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
השוואת התקדמות תהליך הגאולה בין דורינו לדור באי הארץ הראשונים
השוואת התקדמות תהליך הגאולה בין דורינו לדור באי הארץ הראשונים
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חנה הנביאה ותפילתה
חנה הנביאה ותפילתה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תפילת חנה – "וזכרתני"
תפילת חנה - "וזכרתני"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חטאם של בני עלי הכהן
חטאם של בני עלי הכהן
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"ונר אלהים טרם יכבה"
"ונר אלהים טרם יכבה"
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
נפילת ישראל במלחמה מול פלישתים
נפילת ישראל במלחמה מול פלישתים
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דע את האויב ! – מי הם הפלישתים
דע את האויב ! - מי הם הפלישתים
46 דקות
מילות מפתח:הפלישתים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"עד אבן העזר"
"עד אבן העזר"
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"תנה לנו מלך"
"תנה לנו מלך"
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מלכות ואתונות
מלכות ואתונות
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הרמזים המוקדמים על קורות מלכותו של שאול
הרמזים המוקדמים על קורות מלכותו של שאול
44 דקות
מילות מפתח:שאול המלך
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מלחמת ישראל בבני עמון
מלחמת ישראל בבני עמון
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"הלא קציר חיטים היום"
"הלא קציר חיטים היום"
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"ופלישתים נאספים מכמש"
"ופלישתים נאספים מכמש"
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"עלה אחרי"
"עלה אחרי"
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל ? "
"היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל ? "
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"פקדתי את אשר עשה עמלק"
"פקדתי את אשר עשה עמלק"
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3