He

Fr

Es

Ru

En

נושא: עשרה בטבת (ויום הקדיש הכללי)

איפה היה אלהים בשואה? שיעור מיוחד לעשרה בטבת - הרב חגי לונדין
42 דקות
עניינו של יום עשרה בטבת
46 דקות
עזרא הסופר שינוי הכתב והמורכבות המיוחדת של צום עשרה בטבת
פרק 943
12 דקות
מקור החיוב לצום עשרה בטבת
פרק 3
47 דקות
סוד האתחלתא...
פרק 2
46 דקות
מצוה מן התורה לזעוק ולהתחנן על כל צרה שלא תבוא ולהתבונן על סיבות הצרה
פרק 8
71 דקות
"האמת והשלום אהבו" בחבלי משיח
פרק 7
15 דקות
עשרה בטבת
פרק 6
54 דקות
תרגום התורה ליוונית
פרק 5
47 דקות
עשרה בטבת - חומרתה של 'אתחלתא דפורענותא'
פרק 4
34 דקות
הבנה נוספת בזכירת מעשה עמלק
פרק 1
46 דקות
"וּמֶלֶךְ יָוָן אִנְּסַנִי לִכְתּוֹב דַּת יְוָנִית" - על תרגום התורה ליוונית מח שמאל ומח ימין
פרק 757
10 דקות
הצום נועד לעורר הלבבות לפקח ולתקן את המעשים
48 דקות
"לא נודע מה היה בו " - על תעלומת צום ט' בטבת - הרב אייל ורד
13 דקות
מדוע קבעו צום על תחילת המצור?
פרק 639
9 דקות
ירושלים עדיין במצור
12 דקות
עשרה בטבת - יום הדין של ירושלים
24 דקות
מדוע חכמים תקנו צום על הטלת המצור על ירושלים הרי החיים בירושלים התנהלו כרגיל?
פרק 16
60 דקות
פרק טז' - "תקופת המאבק" - שלוש שנים בין שואה לתקומה
פרק 15
61 דקות
פרק טו' - עלילת דם - האשמת הציונות בשואה
דילוג לתוכן