He

Fr

Es

Ru

En

הרב מיכאל טוביאנו

עוד מהרב מיכאל טוביאנו

play3
בית המדרש
מצוה מן התורה לזעוק ולהתחנן על כל צרה שלא תבוא ולהתבונן על סיבות הצרה
מצוה מן התורה לזעוק ולהתחנן על כל צרה שלא תבוא ולהתבונן על סיבות הצרה
46 דקות
play3
בית המדרש
"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" – הישרות היא מדרגה אחר הצדיקות
"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" - הישרות היא מדרגה אחר הצדיקות
59 דקות
play3
בית המדרש
יום הכיפורים כ-פורים
יום הכיפורים כ-פורים
54 דקות
play3
בית המדרש
הושענא רבה
הושענא רבה
44 דקות