He

Fr

Es

Ru

En

משה, אהרן ומרים והעידן הפוסט-מודרני

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

אתגרי העידן הפוסט-מודרני
העידן הפוסט-מודרני טומן בקרבו אתגרים רבים. לדעתי ניתן להצביע על שלושה מאפיינים בולטים לתקופה זו אשר אנו חיים בה:
א. רלטיביזם (יחסיות) – מקובל לטעון שבעידן הפוסט-מודרני אין אמת מוחלטת, אלא ישנה גלריה שלמה של דעות ותפיסות שכל אחת "נכונה" במידה שווה. ואם אין אמת אחת, ממילא המוסר והערכים אינם מוחלטים ותלויים בהרגשות ובסגנונות החיים של בני האדם. הרלטיביזם מהווה אתגר לא רק משום שהיום גם דעות שהיו בעבר בלתי מקובלות הופכות לגיטימיות, אלא בעיקר משום שהמשמעות היא אובדן דרך וטשטוש ערכי.
ב. אדישות – ככל שהטכנולוגיה מתפתחת ומוצרים חדשים מציפים את השוק, בני אדם נעשים שקועים יותר ויותר בעולם וירטואלי ומאבדים עניין בבני אדם אחרים. אם בעבר הילדים היו משחקים כדור-סל ביחד או הולכים לתנועת נוער, כיום 'דור המסכים' מעדיף לאסוף 'חברים וירטואליים' בפייסבוק. המסך הפך תחליף לחברה אנושית. אמנם יש להתפתחות הטכנולוגית יתרונות רבים, אך המחיר הוא אדישות לבני אדם אחרים. כאשר שכנים בבניין רב קומות יכולים לגור זה ליד זה במשך עשרים שנה ולא להחליף מילה ולא להכיר זה את זה וכאשר בני משפחה או חברים מעדיפים לשוחח בצ'אט, בסמס או במייל במקום פנים אל פנים – יש לבחון האם המחיר שאנו משלמים הוא כדאִי.
ג. תדמית – בתרבות הפוסט-מודרנית התדמית של האדם היא המרכיב המשמעותי ביותר בהערכת אישיותו. כאשר בני אדם נמדדים לפי הישגים, מעמד כלכלי ומראה חיצוני, התרבות כולה הופכת להיות רדודה ושטחית. כאשר הפנימיות נדחקת הצידה ומעריכים את האדם לפי מה שיש לו ולא לפי מה שהוא, זו 'תעודת עניות' לחברה.
השאלה היא איך עלינו לתמרן את דרכנו מול אתגרים אלו?
אמת, אכפתיות ויושרה פנימית
בספר מיכה, הנביא מגדיר לעם ישראל את תפקידו "הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה טּוֹב וּמָה ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ כִּי אִם עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם אֱלֹקֶיךָ" (ו, ח). הרב הירש מציין שתפקיד זה לא התחדש בימיו של מיכה, אלא כבר לימדו את עם ישראל בעבר מה עליו לעשות. ומי לימדו? הנביא מגלה לנו: "וָאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת מֹשֶׁה אַהֲרֹן וּמִרְיָם" (שם פס' ג). משה, אהרן ומרים לימדו את עם ישראל בדוגמתם האישית החיה את ערכי המשפט, החסד והצניעות.
א. אמת מוחלטת – הרב הירש (במדבר כ, כט) כותב שעשיית משפט היא שאפיינה את משה רבינו, כפי שהגמרא בסנהדרין אומרת "משה היה אומר יקוב הדין את ההר" (ו, ב). משה רבינו הנחיל לעם ישראל ערכים מוחלטים ואמת אלוקית שאיננה ניתנת לערעור.
ב. אכפתיות – אהבת החסד אפיינה את אהרן "אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירו" (סנהדרין שם). אהרן הנחיל לעם ישראל בדוגמתו האישית את האהבה והאכפתיות כלפי הזולת והרצון להקדיש את הכוחות למען אחרים.
ג. צניעות ויושרה פנימית – שמירת החוסן הפנימי של עם ישראל היא שאפיינה את מרים שדאגה לשמור על הלכידות המשפחתית בעם ישראל (ראה: סוטה יב', א'). ולפי המאן דאמר שמרים הייתה אחת המילדות העבריות (שם, עמוד ב'), היושרה הפנימית שלה ניצחה את גזרותיו של פרעה. כמו כן, מרים מייצגת את הנשים הצדקניות שבאותו הדור שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים (סוטה יא', ב'). מתוך האמונה הפנימית שלהן, כשנגלה הקב"ה על הים, דווקא הנשים בהובלתה של מרים "הכירוהו תחלה" (סוטה שם) והבינו איך דווקא מתוך כל המשברים צמחה הישועה (שמו"ר כג', ב'-ג'). הנשים יכולות להתבונן ברבדים הפנימיים ולא ללכת שולל אחר החיצוניות ולכן דווקא הנשים לא חטאו בחטא העגל (במדבר רבה כא', י'; טור או"ח סי' תי"ז בסופו) וכן הנשים לא חטאו בחטא המרגלים (במדבר רבה שם). "אכן נשי ישראל הקדימו להצטייד ברוח ישראל והיו חדורות בה עד לעומק נפשן, ועובדה זו ראויה להיות נזקפת לזכותה של מרים שהאירה לפניהן כנביאה" (הרב הירש במדבר כ', א'). מרים הנחילה לעם ישראל את היכולת להפנות את הדגש לצמיחה רוחנית ועבודה פנימית ללא החצנה ותדמיתיות,"הצנע לכת עם אלקיך".
המן, הענן והבאר
הרב הירש מביא בהקשר זה את הגמרא בתענית (ט', א'):
"רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר – בזכות מרים, עמוד ענן – בזכות אהרן, מן – בזכות משה".
הרב הירש אומר שמתנות אלו לא רק סיפקו את הצרכים החומריים של עם ישראל, אך גם את הצרכים הרוחניים של עם ישראל.
א. המן – המן שירד יום יום בהתמדה בלתי פוסקת במשך ארבעים שנה מסמל את ערכי המשפט המוחלטים הבלתי ניתנים לערעור שמשה רבינו הנחיל לעם ישראל. וכשם שהמן הזין את עם ישראל במדבר הצחיח שאין בו מזון, כך המשפט האלוקי מזין את האומה ונותן לה את קיומה גם במקרים שיש טשטוש ערכים. כמו כן, המן היה כמו 'מבחן לקמוס' למדרגתם המוסרית של עם ישראל במדבר "המן מגיד להם לישראל מה שבחוֹרין ומה שבסדקין" (יומא עה', א').
ב. הענן – הענן שהגן על עם ישראל מחום השמש ומתלאות הדרך מסמל את האהבה, האכפתיות והסולידריות שאהרן הנחיל לעם ישראל. כשם שללא הענן, עם ישראל היה חסר מגן והיה נתון לאיומי מלך ערד (תענית שם), כך ללא האכפתיות והערבות ההדדית איש לאחיו, קשה ביותר לעמוד מול אויבים.
ג. הבאר – הבאר של מרים מסמל את הצניעות. בבאר לא תמיד רואים את מקור הנביעה ורב הנסתר על הגלוי ורק כאשר מעמיקים מוצאים מים חיים וצלולים. בדרך זו אין למדוד אדם על פי תדמיתו ועל פי חיצוניותו בלבד, אלא אם נעמיק – נגלה עומק הנפשי וטוב פנימי.
המתווה להתמודדות עם פוסט-מודרניזם
ייתכן ששלושת העקרונות הללו שמשה, אהרן ומרים לימדו את עם ישראל במדבר, יכולים לסייע לנו גם בעידן הפוסט-מודרני:
א. אמת מוחלטת – דווקא בעידן של טשטוש ערכים ומבוכה מוסרית, בני אדם מחפשים את 'האמת' שעליה יוכלו להישען אשר תהווה עוגן יציב לטלטלות החיים.
ב. אכפתיות – דווקא בעידן של קרירות ואדישות בין אישית, בני אדם משתוקקים להתייחסות אנושית ולקשר עמוק של חברות אמת.
ג. צניעות ויושרה פנימית – דווקא בעידן של החצנה ותדמיתיות, בני אדם מלאים בכמיהה ובכיסופים לטוהר ולעולם שבו הפנימיות תקרין החוצה על החיצוניות ותקדשה.
האם נדע להעצים את הערכים שמשה אהרון ומרים לימדו אותנו?
"הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חכמה" (ערפילי טוהר עמ' לט').

לתגובות: [email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

חם באתר
Shape-2
מגזין
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
רגע היסטורי: ראש מפלגת השלטון בגרמניה התוועד על גג הבונדסטאג
play3
מגזין
'בשביל ישראל' – מדרך בורמה  לשואבה
'בשביל ישראל' - מדרך בורמה לשואבה
Shape-2
מגזין
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
לאחר שנים של ציפייה: ג'ונתן פולארד הכניס ספר תורה לקבר יוסף
play3
מגזין
"המשיח הגיע במלחמת ששת הימים": תוכנית מיוחדת עם יצחק מאיר ואורחים מפתיעים אודות חודש אייר
Shape-2
מגזין
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה
נחשף: הנאום ההיסטורי שנלחם ומנע את איסור השחיטה