He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ליל הושענא רבה - התשעה

בית המדרש
שמחת בית השואבה
שמחת בית השואבה
49 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
משבת הארץ לברכת הארץ
משבת הארץ לברכת הארץ
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מרכזיותה של ארץ ישראל
מרכזיותה של ארץ ישראל
53 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הקשר בין קדושת השמיטה ומהות חג הסוכות
הקשר בין קדושת השמיטה ומהות חג הסוכות
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מדוע משה ואהרן נמשלו לערבה ?
מדוע משה ואהרן נמשלו לערבה ?
37 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" – הישרות היא מדרגה אחר הצדיקות
"אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה" - הישרות היא מדרגה אחר הצדיקות
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בקשת ישועה ושמחת החג
בקשת ישועה ושמחת החג
55 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות, ישועה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בצל שדי יתלונן: הפנימיות של הלכות סוכה הרב אייל ורד
בצל שדי יתלונן: הפנימיות של הלכות סוכה הרב אייל ורד
49 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות, צל
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לישב בסוכת עורו של לויתן
לישב בסוכת עורו של לויתן
37 דקות
מילות מפתח:חג הסוכות
מספר פרק בסדרה : 9
play3